ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ